Email: Timbo@post.cz             Telefonní číslo: +420 732 828 427

Obchodní podmínky

Základní údaje

Prodávající:
TIMBO.cz

IČO: 03546357

Jaromír Burda

Seifertova 700

75701 Valašské Meziříčí

Provozovna:
TIMBO.cz

IČO: 03546357

Jaromír Burda

Seifertova 700

75701 Valašské Meziříčí
E-mail:   timbo@post.cz

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro komunikaci se zákazníkem a pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. TIMBO.cz se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
Výjimku tvoří pouze zpracovatelé plateb, kteří vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Objednávka zboží

E-shop firmy Timbo.cz vám nabízí sortiment zboží zaměřený na elektrokoloběžky. Tento sortiment neustále rozšiřujeme a doplňujeme.
Seznam zboží na stránkách www.timbo.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky – poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží (pro osobní odběr).
Cena zboží je uvedena u jednotlivých položek zboží.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Prodávající má povinnost objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od doručení zbožím, pokud zboží nebylo již použito. Kupující musí ve stanovené lhůtě vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle zákazníkovi peníze zpět do 14 dní. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží, doklad o jeho odeslání nebo zboží bylo již použito. Poštovné při vrácení produktu hradí kupující.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě neobvyklých typů zboží je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Objednané zboží si může zákazník vyzvednout i osobně na adrese provozovny během otevíracích hodin.

Ceny za dopravu do ČR

Služba PPL – (do 30 kg) – cena 265 Kč

– (doplňky) – cena 144 Kč

Česká pošta – balík na poštu (do 30 kg) – cena 207 Kč

– balík na poštu (doplňky) – cena 108 Kč

Česká pošta – balík do ruky (do 20 kg) – cena 247 Kč

– balík do ruky (doplňky) – cena 128 Kč

DPD – doprava na Slovensko (do 20 Kg) – cena 748 Kč

– doprava na Slovensko (doplňky) – cena 304 Kč

 

Platební podmínky a cena zboží

Informace o cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změn cen. Ceny uvedené u zboží jsou s DPH.

Způsoby plateb:

Hotově (při osobním převzetí)
Dobírkou (hotovost je oprávněn převzít pracovník přepravní společnosti, vystaví doklad o převzetí)
Bankovním převodem
Platba kartou

1. Platba hotově – osobní převzetí
Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

2. Platba Dobírkou
Platební metoda Dobírka značí, že zboží bude expedováno a hrazeno dobírkou, tedy v hotovosti při převzetí zboží, doručeného smluvním přepravcem.

3. Bankovní převod

Po objednávce Vám bude vystavena proforma faktura s platebními údaji. Na základě této vystavené faktury provedete platební příkaz u svého bankovního ústavu.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Platba kartou
Při volbě platby platební kartou se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu kupujícího.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a tyto reklamace budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Řešení sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Reklamační řád

  1.  Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
  2.    Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení    musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: Timbo.cz, Jaromír Burda, Seifertova 700, 757 01 Valašské Meziříčí. Reklamaci lze také učinit osobně v místě provozovny dodavatele.
  3.    K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury/paragonu a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  4.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  5.  Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
  6.  Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu je 30 dnů.
  7. O reklamaci nás informujte nejprve e-mailem na: timbo@post.cz
  8. Reklamované zboží posílejte pouze poštou na adresu provozovny.
0